top of page

Renovació de Carnets - Fase de Proves

Per tal de renovar els carnets dels voluntaris de les ADF federades es posa a disposició aquesta eina, on cada voluntari amb el vist i plau del president o responsable de l'ADF serà capaç d'iniciar la renovació del seu carnet.

Instruccions: 

- Es recomana fer la tramitació a través d'un PC.

- Tenir digitalitzat:

             - 1 Foto Carnet (formats de imatge o pdf)

             - 1 Fotocòpia DNI (vers i revers)

             - Declaració Responsable (omplerta i signada)

Declaració Responsable de Salut

Estàs interessat? Contacta'ns

Som gent del territori, treballant pel territori.

bottom of page