top of page
L'ASSOCIACIÓ

El dia 14 de gener de 2005, sis ADF de la comarca vam construir a Palau-Savardera l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la lluita integral contra els incendis forestals.

Els principals objectius de l'associació són:

· Oferir assessorament tècnic i administratiu.

· Crear una base de dades dels recursos humans i

materials de les ADF.

· Definir uns protocols d'actuació comuns.

· Coordinar jornades de formació.

· Posada en funcionament d'una xarxa de transmissions comuna, amb un centre de control els mesos de més risc d'incendi forestal.

· Implementar un sistema difital de transmissió de dades per facilitar la coordinació d'efectius.

Una Associació oberta on hi tenen cabuda totes les ADF de la Comarca que ho desitgin.

LA NOSTRA FUNCIÓ

​​Realitzar tasques de prevenció, coordinació i extinció d'incendis, així com elaborar programes de vigilància, execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua, formar nous voluntaris de les ADF federades de la comarca i la col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.​

Team
Estàs interessat? Contacta'ns

Som gent del territori, treballant pel territori.

bottom of page